swojskie-klimaty.pl

OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

NOWY GÓRNIK – NEU BERGEL


          Po całej akcji związanej ze sprzątaniem cmentarza poewangelickiego

          na Nowym Górniku rozpoczęłam poszukiwanie informacji o miejscowości,

         kiedy powstała, dlaczego, kto tu mieszkał, kto został pochowany….

         Informacji szukałam najpierw  pod kątem cmentarza,

          ze względu na tablicę informacyjną , która ma być postawiona przy bramie cmentarnej,

         a potem już  tylko żeby znaleźć jakiekolwiek informacje o dawnej wsi, a teraz dzielnicy Oławy.

         Informacji nadal szukam, więc jeśli ktoś coś wie to będę

          wdzięczna za każdą informację.

          Nowy Górnik  jest miejscem jakich w  Polsce wiele, główna ulica obsadzona lipami,

           stare domy stoją na przemian z nowymi, remontowanymi.

           Część ulicy Nowy Górnik objęta jest ochroną konserwatorską

           ze względu na układ urbanistyczny  tak jak i część budynków

           pochodzących z początku XX w.

           Na niektórych – dwóch może trzech, zachowały się szachulcowe ściany

           i z  typowo wiejską zabudową.

Dane od konserwatora zabytków z Wrocławia:

 

Nazwa niemiecka:   Neubergel

Cmentarz ewangelicki położony na północ od wsi, droga wysadzana drzewami

Datowanie – z początku XIX wieku, powierzchnia0,28 hektara

Najstarszy nagrobek  to NITSCHKE 1849-1925

W inwentarzu znajduje się mapka i zdjęcia: cmentarza, nagrobków i drzew.

Obszar w formie prostokąta, wewnątrz kaplica  , aleja wysadzana lipami,

wejście podkreślone ogrodzeniem z murowanych

słupów i ozdabiany parkanem ze słupami ze znakiem krzyża.

Czytelność – kwatery słabo czytelne, nagrobki zniszczone;

Ogólny stan zachowania mogił i nagrobków zły. Zachowanie drzewostanu dobre,

istnieje zagrożenie dewastacja – ogrodzenia.

Wnioski konserwatorskie – należy przywrócić cmentarz do użytkowania.

Wyliczone drzewa – 31 lip, 9 topoli, 2 świerki (usychające),

9 sztuk czeremchy, mur ogrodzeniowy 1 połowa XX wieku,

brama I poł XX wieku, kaplica (niezachowana?) – I poł. XX wieku,

nagrobki wolno stojące 14 z I poł XX wieku,

8 z II poł czyli po 1945 r., 3 płyty – I poł XX wieku, i 1 z II poł. XIX w., -

 

W inwentarzu znajduje się 29 fotografii, bramy, cmentarza, nagrobków

Polecane – studium hist.-urbanist.

 

Dane do weryfikacji:

Sama miejscowość – Nowy Górnik powstała na początku XX wieku (1921?) ,

i jest to fragment wykupionego majątku Baumgarten,

w celu przesiedlenia mieszkańców Starego Górnika

w związku z nawiedzającymi tę miejscowość powodziami

(w XIX w  sprowadzono fachowców z Holandii w celu

uporządkowania  cieków wodnych Odry i Oławy

patrz: ostatni materiał  Z.Pryjdy  z Januszem Kordysem)  -

miejscowość Nowy Górnik  w …. ?r została włączona w granice miasta Oława.

 

Z inicjatywy Oławskiego Stowarzyszenia Turystycznego

RYCZYN wspólnie z  ZHP i ZHR  w Oławie

w dniu 26.10.2013r uporządkowano  zabytkowy

poewangelicki cmentarz na Nowym Górniku w Oławie.

W listopadzie 2013r  miasto wykonało ogrodzenie cmentarza.

Pozostałości po starym ogrodzeniu tj. fragmenty bramy wejściowej,

ceglane słupy narożne zostały wkomponowane w nowe ogrodzenie.

 

 

 

Leave a Reply