swojskie-klimaty.pl

OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

Archive for Marzec, 2016

03 23rd, 2016
                

Serdecznie witam wszystkich Ryczynian .

23.04.2016r kolejny,

XXII Ryczyn czyli Aprilisowe Spotkanie Turystów w Grodziskach Ryczyńskich .

W zeszłym roku, na XXI Aprilisie w Ryczynie rozpoczęliśmy  zmieniać formułę imprezy

z typowo turystyczno-piknikowej

na historyczno-turystyczno-piknikową.

Zmiana polega na tym, że w zakres prezentowanej turystycznej oferty

wprowadziliśmy elementy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej .

Z badań prowadzonych w Ryczynie przez panią dr Magdę Przysieżną-Pizarską wynika,

że w okresie wczesnego średniowiecza sporo działo się w naszym  Ryczynie.

Wiele artefaktów potwierdza  jakość i poziom  życia Ryczynian,

ich  bogatą sferę życia duchowego i materialnego.

Dlatego też,  w  zeszłym roku,

rozpoczęliśmy działania związane z próbą rekonstrukcji życia Ryczynian,

na tą chwilę,

głównie w zakresie rekonstrukcji  rzemiosła.

Dzięki ścisłej współpracy z  archeolog dr M.Pizarską ,

w ramach Oławskiego Stowarzyszenia Turystycznego Ryczyn ,

utworzyliśmy grupę Ryczynian znad Odry – grupę rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej  ,

w ramach naszej grupy rekonstruujemy:

 • odzież i ozdoby
 • pasamonictwo
 • zdobnictwo
 • bartnictwo
 • zielarstwo

a także dotykającej sfery duchowej  - przywracamy do życia tradycję  tworzenia Motanek.

Grupa Ryczynian współpracuje ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Opolskiego

oraz z Towarzystwem Miłośników Starożytności

 a także z  firmą Archekon,

którzy dostarczają nam wiedzy i inspiracji  w  uczeniu się nowych dziedzin rzemiosła

a także wezmą udział  w części pikniku historycznego prezentując warsztaty garncarskie,

łucznicze oraz  zabawy i gry plebejskie .

To, czego nas nauczyli archeolodzy ,

w  trakcie XXII Aprilisu w Ryczynie  pokażemy na warsztatach ,

na których chętni  będą mogli nauczyć się  motania Motanek,

tkania krajek na bardku i na tabliczkach,

będzie można zrobić sobie ozdoby  takie jakie nosiły Ryczynianki,

pokażemy jak korzystano w dobrodziejstw lasu

- z ziół oraz jak pozyskiwany był  miód

oraz do czego wykorzystywany był wosk …..

Naturalnie , jak co roku archeolog Pani Magdalena Przysieżna-Pizarska

zaprowadzi chętnych do Grodzisk Ryczyńskich na wykład i na

najświeższe wieści z prac archeologicznych.

Oprócz  atrakcji historycznych ,

po raz kolejny już będziemy  gościć  Panią Teresę Śmiałkowską ,

która zaprezentuje wyjątkowe witraże  wystawiane w wielu galeriach sztuki,

gdzie  będzie można  dowiedzieć się  jak  skomplikowany

i wymagający wyobraźni  jest proces tworzenia  witraży .

Będą obecni również Państwo Ewa i Stanisław Migoccy

ze Spiżarnią Miodową z Oławy

występujący w podwójnej roli pszczelarzy i rekonstruktorów bartnictwa ,

ziałających  także w ramach

grupy Ryczynian znad Odry.

Państwo Migoccy  na terenie lasów ryczyńskich

postawili pasieczną zagrodę edukacyjną,

w trakcie Aprilisu będzie można zapoznać się ze szczegółową ofertą edukacyjną

i oczywiście zakupić,

certyfikowane specjalnym Edyktem Ryczyńskim

najlepsze miody z Ryczyna.

Tradycyjnie już  nasi Gospodarze,

tj. Nadleśnictwo Oława z /s w Bystrzycy Oławskiej

 wezmą udział w imprezie

organizując liczne konkursy przyrodnicze

i zapewniając jak co roku  interesujące nagrody.

Oczywiście dzięki naszemu Dobrodziejowi

imć Wójtowi  Gminy Oława  Panu Janowi Kownackiemu

i pracownikom Gminy ,

wszyscy zwycięzcy w konkursach i grach otrzymają atrakcyjne nagrody.

Organizacja XXII Aprilisu rozpoczęta,  mamy dużo nowych pomysłów,

które mamy nadzieję będziemy mogli zaprezentować,

ale tradycyjne ognisko

będzie jak zwykle centrum  naszej imprezy,

na które serdecznie zapraszamy.

Będziemy się starać, aby poprzez tę stronę

oraz na naszych profilach na FB pokazywały się wszystkie aktualności dot. imprezy,

zapraszam więc do śledzenia naszych profili na FB – Ryczyn Ost  ,

poprzez stronę fb  Ryczynianie znad Odry   i

oczywiście tutaj na www.swojskie-klimaty.pl

zakładka Grodzisko Ryczyn Rajd Primaaprilisowy.

Organizatorzy imprezy:

Uniwersytet Opolski,

Nadleśnictwo Oława,

Gmina Oława ,

Archekon

i ost Ryczyn

Pozdrawiam ,

Małgorzata Łuszczyńska

Sława

Malvoyka

:)

 

REGULAMIN SPOTKANIA

PT.” APRILIS W RYCZYNIE” W DNIU 23.04.2016R

 

Warunki uczestnictwa 

 1. Uczestnictwo w spotkaniu jest nieodpłatne.
 • Prawo do udziału mają osoby pełnoletnie po zapoznaniu się z regulaminem,
 • Osoby nieletnie mogą brać udział  tylko z dorosłym opiekunem, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność;
 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Uczestnicy  zobowiązani są do:

 1.  Przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się
  decyzjom gospodarza terenu – tj. Nadleśnictwa Oława z/s w Bystrzycy Oławskiej;

2. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest
gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;

3. Spotkanie  odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

4. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych, spotkanie  może zostać przełożone.

 1. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych;
 2.  W czasie spotkania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 3. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne.

Postanowienie końcowe.

1.Każdy uczestnik bierze udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność.

2. Wpisanie się na listę uczestników  uprawnia do udziału w spotkaniu;

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania spotkania.
 3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich      organizatorzy nie odpowiadają;
 4. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników, w których brali oni udział.
 5. W spotkaniu uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków
  pogodowych zastanych na trasie i w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów;
 6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 7.  Uczestnicy, mają obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie.
 8. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
  relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

  1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
  2. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
  3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Warunki uczestnictwa wystawców:

 1. Każdy, kto chce w trakcie spotkania zaprezentować własne rękodzieło, prowadzić gry, zabawy, konkursy , itp. a także w jakikolwiek inny sposób uatrakcyjnić spotkanie, jest zobowiązany wcześniej uzgodnić zasady udziału w spotkaniu;
 2. Każdy występujący na zasadach określonych w pkt.1,  bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca oraz uczestników korzystających z w/w atrakcji.

Więcej informacji poprzez stronę na fb : Ryczyn ost,

Organizatorami spotkania są:

Nadleśnictwo Oława z/s w Bystrzycy Oławskiej, Uniwersytet Opolski, Gmina Oława  oraz osoby zrzeszone w OST Ryczyn