swojskie-klimaty.pl

OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

RAJD PRIMAAPRILISOWY DO GRODZISKA RYCZYN


 

  • Pierwszy Rajd pod oficjalną nazwą Rajd Primaaprilisowy odbył się w 1995 r.
  • Inicjatorką oraz główną pomysłodawczynią była Janina Wojtczak,
  • Komandorem Rajdu i głównym koordynatorem   został Jan Janota.
  • Pierwsze Rajdy liczyły ok. 30-50 osób, ostatni w 2009 – XV  – ponad 800.
  • Organizatorami są:   Klub „Na przełaj” z Brzegu, PTTK Brzeg, Koło Studentów Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu   i Małgorzata Łuszczyńska – córka Pomysłodawczyni imprezy.
  • Patronat nad Rajdem  obejmują: Nadleśnictwo Oława,  Wójt Gminy Oława, PTTK o/Brzeg Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie,
Ryczyn (Ritschen) gród obronny usytuowany dokładnie w połowie drogi między Brzegiem i Oławą. Wzmiankowany po raz pierwszy w 1093 roku w bullach papieskich. Przypuszczalnie w latach 1037-38 schronili się tam biskupi wrocławscy przed antyfeudałami i antyklerykałami. Gród ten był jednym z najważniejszych na Śląsku ośrodków władzy, do 1297 r. był kasztelanią. Świetność grodu kończy się w wieku XIII, czego powodem było powstawanie nowych miast Brzegu i Oławy oraz przesunięcie się koryta Odry (naturalna fosa) o blisko 1 km. Mówi się też, że zniszczony został prawdopodobnie podczas wojen husyckich. Opuszczono gród, chociaż wioska istniała jeszcze w XVI wieku, później zaczęła całość zarastać lasem. Wykopaliska archeologiczne: 1390 roku z polecenia księcia Ludwika I Brzeskiego, który szukał grobów biskupich. Późniejsze: w wieku XIX, kolejne w połowie XX wieku, a ostatnie trwają od kilku lat. Znaleziono fragmenty ceramiki oraz broń żelazną. Rezerwat Ryczyn  na północ od śluzy Lipki zajmuje 1,75 ha posiadając 200-300 letnie dęby.  Dobrze zachowane wały obronne tworzą pierścień średnicy blisko 150 m, w pobliżu było cmentarzysko. Makietę Ryczyna znajdujemy w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. (opracowanie Janka Janoty) 

Leave a Reply