swojskie-klimaty.pl

OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

Program Stowarzyszenia OST Ryczyn na XIX Primaaprilisowym Spotkaniu Turystów do Ryczyna


Oławskie  Stowarzyszenie Turystyczne  RYCZYN,  zaprasza wszystkich Primaaprilisowych Turystów do wzięcia udziału w konkursach organizowanych na XIX Primaaprilisowym Spotkaniu Turystów RYCZYN 2013.

Dla uczestników, Stowarzyszenie przygotowało  konkursy z nagrodami o tematyce krajoznawczej, historycznej, ekologicznej  i archeologicznej.

1. KONKURS „KOLEKCJA KOGUTÓW” 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników , którzy chcą polubić oławskiego koguta (jeśli jeszcze go oczywiście nie lubią ) .  Polega na zebraniu przynajmniej 5 kogutów w różnej formie , mogą to być maskotki, figurki , hafty, malowanki, wycinanki, itp….  Jeśli komuś do wymaganych 5 kogutów zabraknie 1 – będzie mógł uzupełnić swoją kolekcję , lub tylko  ją powiększyć o koguta  z wosku pszczelego, który będzie dostępny na miejscu u naszego Pszczelarza.

Zasady konkursu:

Komisja konkursowa  w pierwszej kolejności weźmie pod uwagę liczbę zgromadzonych kogutów. Za najbardziej liczną kolekcję zostanie przyznana nagroda główna.  Przewidziano także nagrody za najciekawszą kolekcję i za najbardziej oryginalnego koguta.

Prezentacja kogutów przez zawodników odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez  organizatora.  Planowany czas prezentacji – od godz. 12.00. Finał godz. 13.00 i wręczenie nagród – po 15 minutowej naradzie Komisji konkursowej.

Następne  5 minut czasu dla fotoreporterów :)

 

 

          2. POSZUKIWANIE RYCZYŃSKIEGO SKARBU

 Chętni do wzięcia udziału w Grze terenowej pt. ” Poszukiwanie Ryczyńskiego Skarbu” pobierają w biurze Stowarzyszenia  karty udziału jednocześnie rejestrują  je,  podając  nazwę  Poszukiwacza  lub Grupy Poszukiwaczy oraz miejscowości skąd  pochodzą i najważniejsze –  czas pobrania i przystąpienia do gry.

Do uczestnictwa zapraszamy całe  rodziny lub grupy znajomych i przyjaciół ,ale nie ma przeciwwskazań do samodzielnego poszukiwania skarbu.

Uczestnicy muszą  wykonać zadania lub odpowiedzieć na zadane zagadki  w punktach Nadleśnictwa Oława, GCKSiR przy Gminie Oława , u szefa Ligi Ochrony Przyrody oraz odnaleźć przewodnika rowerowej grupy jelczańskiej i na stanowisku Archekonu  zamienić się w archeologa i wydobyć artefakty………

Przejście każdego punktu gwarantuje świetną zabawę  połączoną z  nauką przyrody , geografii czy historii.

Po  wykonaniu  każdego zadania odpowiedź należy wpisać w pobraną kartę uczestnictwa . Wszystkie odpowiedzi poprawnie wpisane na ostatniej stronie karty dadzą Hasło.  Prawidłowe hasło , oddane w wymaganym-najszybszym czasie  gwarantują , że skarb w postaci nagrody trafi do najbardziej zgranej i mobilnej  drużyny lub uczestnika.

Pobranie  Kart Udziału – w biurze Stowarzyszenia  od  godziny przybycia  na miejsce spotkania.

Zdanie Kart Udziału do 13.30 .

Komisja Konkursowa o godz.  14.00   ogłosi zdobywców  Skarbu.

Drużyna , która prawidłowo w najkrótszym czasie poda właściwe hasło do skarbu otrzyma nagrodę główną.

Za kolejny – drugi i trzeci czas również przewidziane są nagrody.

Nagrody zostaną wręczone niezwłocznie po ogłoszeniu zwycięzców.

Po wręczeniu nagród – chwila dla rajdowego  fotoreportera .

Poza tym,  przygotowaliśmy  ”Ryczyńską Galerię Pod Chmurką”  , będzie można obejrzeć   Las i Grodziska Ryczyńskie na fotografiach  - Janusza Kordysa, członka naszego Stowarzyszenia.

Miłego wypoczynku  i zapraszamy !

 

Leave a Reply