swojskie-klimaty.pl

OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

Ryczyn wiosennie … fot. Janusz Kordys


Spacer z Januszem Kordysem po wiosennym Ryczynie …

las, drzewa te same,

widać w kadr Januszowi weszłam…..

tak tu czysto…. świeżo….. wiosennie….


Gucio podsumował temat dyskusji nt.:   „70 lat POLSKIEJ OŁAWY”  ;)

fantastyczne cienie……

Leave a Reply